Olimpiai WT Taekwondo küzdelmi (kyorugi) versenyszabályok 

VERSENYSZABÁLYZAT ÉS ANNAK ÉRTELMEZÉSE

HATÁLYBALÉPÉS:

1) A 7. paragrafus – A küzdelem időtartama, és a 15. paragrafus – Hirtelen halál és bírói döntés, 2005. április 13-án lép hatályba a 17. (10. Női) Taekwondo Világbajnokságon.

2) A 12.3.2) paragrafus módosítása későbbi időpontban lép hatályba.

3) A versenyszabályzat fennmaradó módosításai az első WTF által 2006-ban szervezett WTF eseményen lépnek hatályba.

1. Cikkely: A versenyszabályzat célja

A Versenyszabályzat célja az, hogy a Nemzetközi Taekwondo Szövetség (WTF), a Regionális Szövetségek és a Nemzeti Tagszövetségek által szponzorált és/vagy szervezett mindenféle szintű versenyekkel kapcsolatos valamennyi ügy fair és zökkenőmentes lebonyolítását szabályozza, valamint biztosítsa az általános szabályok betartatását.

(Értelmezés)

Az 1. Cikkely célja, hogy nemzetközi szinten biztosítsa minden egyes Taekwondo verseny lebonyolításának egységességét. Bármely verseny, amely nem követi ezen szabályok alapvető előírásait, nem nevezhető Taekwondo versenynek.

2. Cikkely: A Versenyszabályzat alkalmazása

A Versenyszabályzat érvényes minden olyan versenyen, amelyet a WTF, ill. valamennyi Regionális Szövetség és bármelyik Nemzeti Tagszövetség szponzorál és/vagy szervez. Ennek ellenére, ha bármely Nemzeti Szövetség módosítani kívánja a Versenyszabályzat valamely részét, akkor előzetesen meg kell ahhoz szereznie a WTF jóváhagyását.

(1 Magyarázat)

A jóváhagyás előzetes megkérése; Ha bármely szervezet az érvényben lévő szabályok bármelyikét részlegesen módosítani kívánja, akkor a módosítani kívánt részt (pontot/kat) be kell mutatnia a WTF-nek és meg kell indokolnia, hogy miért akarja végrehajtani az illető módosítást. A WTF-nek egy hónappal a verseny időpontját megelőzően jóvá kell hagynia minden módosítást.

(2 Magyarázat)

1) A súlycsoport-változtatás, 2) a nemzetközi bírók (IR) számának csökkentése vagy növelése, 3) a Versenyfelügyelő és a Versenyorvos elhelyezkedésének megváltoztatása és 4) a verseny időtartamának megváltoztatása mind-mind olyan módosítás, amelyet csak akkor lehet végrehajtani, ha a WTF ahhoz előzetes jóváhagyását adta; azonban az olyan ügyekben, mint a pontszámok érvényessége, a figyelmeztetések és pontlevonások, valamint a versenyterületre vonatkozó szabályok, semmiféleképpen nem hajthatók végre módosítások.

3. Cikkely: A Versenyterület

A versenyterület mérete 10m A— 10m (a metrikus rendszer szerint). A versenyterület felülete sima, minden akadálytól mentes legyen, és rugalmas szőnyeg borítsa. A versenyterület (szükség esetén) elhelyezhető egy 0.5 - 0.6 m magas emelvényen is, a pást körüli területet lejtősen kell kialakítani a versenyzők biztonsága érdekében. A lejtő szöge 30o-nál kisebb kell legyen.

3.1. A versenyterület elhatárolása

3.1.1) A 10 m x 10 m-es terület az ún. Versenyterület. A versenyterületet határoló oldalvonalak együttese alkotja a Határvonalat.

A jegyzőkönyvvezetői asztallal és a verseny orvos asztalával határos oldal az # 1 elnevezésű határvonal. Innen az óramutató járásával megegyező irányban következik a #2, #3, és a #4 határvonal.

3.1.2) A Küzdőteret és a Veszélyzónát eltérő színnel jelölve különböztetik meg egymástól, vagy ha a talaj egész felülete egyszínű, akkor egy 5 cm-es fehér vonallal határolják el egymástól a két zónát.

3.1.3) A Küzdőteret és Veszélyzónát elhatároló vonalat Vészvonalnak hívják, a Versenyterületet szegélyező vonalat pedig Határvonalnak.

3.2. A pozíciók kijelölése

3.2.1) A Mérkőzésvezető elhelyezkedése

A Mérkőzésvezető elhelyezkedési pontja 1,5 m-re van Küzdőtér közepétől a 3. Határvonal irányába és azt Bírói Jelzővonalnak nevezik.

3.2.2) A bírók elhelyezkedése

Az 1. bíró helyét az #1 és a #2 határvonal által alkotott saroktól 0,5m-re kell kijelölni.

A 2. bíró helyét a #2 és a #3 határvonal által alkotott saroktól 0,5m-re kell kijelölni.

A 3. bíró helyét a #3 és a #4 határvonal által alkotott saroktól 0,5m-re kell kijelölni.

A 4. bíró helyét a #4 és az #1 határvonal által alkotott saroktól 0,5m-re kell kijelölni.

3.2.3) A jegyzőkönyvvezető elhelyezkedése

A jegyzőkönyvvezető helyét az #1 határvonaltól 2m távolságban, a versenyterülettel szemben kell kijelölni, 2 m távolságra az #1 és a #2 határvonal által alkotott saroktól.

3.2.4) A versenyorvos elhelyezkedése

A versenyorvos helyét a határvonaltól több mint 3m-rel jobbra jelölik ki.

3.2.5) A versenyzők elhelyezkedése

A versenyzők helyét két egymással szemben lévő ponton kell kijelölni, 1m-re a versenyterület középpontjától, 5m-re az #1 határvonaltól (piros versenyző a #2 határvonal felé, kék versenyző a #4 határvonal felé).

3.2.6) Az edzők elhelyezkedése

Az edzők helyét az egyes versenyzők oldalán lévő határvonalak középpontjától 1 m-re jelölik ki.

3.2.7) Az ellenőrzőpult elhelyezkedése

Az ellenőrzőpultot a Versenyterület bejáratánál helyezik el, annak érdekében, hogy a versenyzők védőfelszerelése ellenőrizhető legyen.

 

(1 Magyarázat)

Elasztikus szőnyeg: A versenyt megelőzően a szőnyeg rugalmasságának fokát a WTF-nek jóvá kell hagynia.

(2 Magyarázat)

A küzdőtér méretezése: a küzdőteret 12x12 m nagyságú területnek kell kimérni, amíg 1-2m széles, a határvonaltól kívüleső biztonsági sávról kell gondoskodni. Ehhez igazodva a pástnak 14x14m, illetve 16x16m nagyságúnak kell lennie.

(3 Magyarázat)

Versenyemelvény: az emelvényt a következő diagram szerint kell felépíteni. (ld. az eredetiben!)

(4 Magyarázat)

Szín: A szőnyeg felületének színösszeállítása nem lehet olyan, amely élesen visszaveri a fényt, ill. nem lehet fárasztó a versenyző vagy a néző szemének számára. A színösszeállítást úgy kell meghatározni, hogy az összhangban legyen a versenyző felszerelésével, egyenruhájával és a küzdőtér talajának színével.

 

(5 Magyarázat)

Vészvonal: A Vészvonal nem befolyásolja a technikák érvényességének vezetőbíró általi megitélését, azt a célt szolgálja, hogy felhívja a versenyzők figyelmét, hogy közel kerültek a határvonalhoz.

(6 Magyarázat)

Ellenőrzőpult: Az Ellenőrzőpultnál az ellenőr megvizsgálja, hogy a versenyző minden felszerelése a WTF előírásai szerinti-e és azok méret szempontjából megfelelőek-e a versenyző számára. Abban az esetben, ha ennek ellenkezője bizonyosodik be, akkor a versenyzőt felszólítják a védőfelszerelés cseréjére.

(A bíráskodásra vonatkozó útmutatások - 1)

A mérkőzésvezetőnek teljes mértékben tisztában kell lennie a Versenyterület méreteivel és azzal, hogy ezek a dimenziók hogyan jelentkeznek a versenyterület teljes méret-kapacitásának hasznosításában, annak elkerülése végett, hogy a mérkőzést feleslegesen szakítsák meg.

(Bíráskodási útmutatások -2)

Határvonal: Amikor a versenyző egyik, vagy mindkét lába a határvonalon kívülre kerül, a vezetőbírónak Kal-yeo vezényszó után Kyong-go bűntetést kell ítélnie. Abban az esetben, ha mindkét versenyző mindkét lába kívülre kerül a határvonalon, a vezetőbírónak annak kell ítélnie a Kyong-go bűntetést, aki először került ki a határvonalon

 

4. Cikkely: Versenyző

4.1. A versenyen való részvétel feltételei / kvalifikáció.

4.1.1) Akik rendelkeznek a résztvevő ország állampolgárságával.

4.1.2) Akiket Nemzeti Taekwondo Szövetségük javasol.

4.1.3) Akik rendelkeznek a Kukkiwon/WTF által kibocsátott Dan oklevéllel, a Junior Taekwondo Világbajnokság setében pedig azok a Bajnokság évében 14-17 életévüket betöltő versenyzők, akik rendelkeznek a Kukkiwon Poom/Dan oklevéllel.

(Értelmezés)

A Junior Világbajnokságon érvényes korhatárokat a Bajnokság megrendezésének évéhez viszonyítják, nem pedig annak dátumához és azon a 14-17 éves korú versenyzők vehetnek részt.

Például, ha a Bajnokságot 2002. szeptember 9-én rendezik meg, akkor azok a versenyzők vehetnek azon részt, akik 1985. január 1. és 1988. december 31. között születtek.

4.2. A Versenyzők ruhája és védőfelszerelése

4.2.1) A versenyzőnek viselnie kell a mellkasvédőt, fejvédőt, légyékvédőt, alkarvédőt, lábszárvédőt, kesztyűt és fogvédőt a versenyterületre lépés előtt. A lágyékvédőt, alkarvédőt és lábszárvédőt a Taekwondo egyenruha alatt ell viselni. A versenyző saját maga gondoskodik a WTF által elfogadott védőfelszerelésről, valamint a kesztyűről és fogvédőről. A fejen a fejvédőn kívül mást viselni nem szabad.

 

 

4.3. Orvosi Ellenőrzés

4.3.1) A WTF által támogatott vagy engedélyezett Taekwondo versenyeken tilos a WTF doppingra vonatkozó végrehajtási utasításaiban felsorolt gyógyszerek vagy kémiai anyagok használata vagy alkalmazása. Az Olimpiai Játékokon és más több sportágban rendezett eseményen azonban a NOB doppingra vonatkozó végrehajtási utasításai alkalmazandók.

4.3.2) A WTF bármilyen általa szükségesnek tartott orvosi ellenőrzést végrehajthat annak érdekében, hogy megállapítsa, hogy valamely versenyző nem szegte-e meg ezt a szabályt és ha bármelyik győztes megtagadja, hogy alávesse magát ennek az ellenőrzésnek, vagy bebizonyosodik, hogy elkövetett ilyen jellegű vétséget, akkor a evét kihúzzák a végső helyezési listáról az általa elért eredmény pedig a helyezési listán őt követő versenyzőt illeti meg.

4.3.3) A szervezőbizottság felelős az orvosi ellenőrzés megszervezéséért.

(1 Magyarázat)

A résztvevő ország csapatának állampolgára: amikor egy versenyző a nemzeti válogatott csapatot képviseli, akkor a versenyre való jelentkezését megelőzően aszerint határozzák meg állampolgárságát, hogy az általa képviselt ország területén tartózkodik-e tartósan. Az állampolgárság ellenőrzése az útlevélvizsgálat módszerével történik. Abban az esetben, ha egy versenyző több állampolgársággal rendelkezik, el kell döntenie, hogy melyik ország csapatában szerepel.

4.3.4) A WTF doppingra vonatkozó szabályainak egyes pontjait a végrehajtási utasítások írják elő.

 

5. Cikkely: Súlycsoportok

5.1. A súlycsoportokat mind a férfi, mind pedig a női versenyzőcsoportokra vonatkozóan meghatározzák.

5.2. A következő súlycsoportokat különböztetjük meg:

Súlycsoport Férfiak Nők

Papírsúly 54 kg-ig 47 kg-ig

Légsúly 54-58 kg 47-51 kg

Harmatsúly 58-62 kg 51-55 kg

Pehelysúly 62-67 kg 55-59 kg

Könnyűsúly 67-72 kg 59-63 kg

Váltósúly 72-78 kg 63-67 kg

Középsúly 78-84 kg 67-72 kg

Nehézsúly 84 kg felett 72 kg felett

5.3. Az Olimpiai Játékokon a következő súlycsoportok használatosak:

Férfiak Nők

58 kg-ig 49 kg-ig

58-68 kg 49-57 kg

68-80 kg 57-67 kg

80 kg felett 67 kg felett

5.4. A Junior Világbajnokságokon a következő súlycsoportok használatosak:

Súlycsoport Férfiak Nők

Papírsúly 45 kg-ig 42 kg-ig

Légsúly 45-48 kg 42-44 kg

Harmatsúly 48-51 kg 44-46 kg
Pehelysúly 51-55 kg 46-49 kg

Könnyűsúly 55-59 kg 49-52 kg

Váltósúly 59-63 kg 52-55 kg

Nagyváltósúly 63-68 kg 55-59 kg

Középsúly 68-73 kg 59-63 kg

Félnehézsúly 73-78 kg 63-68 kgNehézsúly 78 kg felett 68 kg felett

(Értelmezés)

1. Egy Taekwondo versenyen az eredményt, a szabályok biztosította kereteken belül, a versenyzők közötti közvetlen fizikai kontaktus és a heves fizikai küzdelem határozza meg. A versenyzőkre vonatkozó relatív tényezők egyenlőtlenségének csökkentése és a biztonságos küzdelem érdekében, valamint, hogy egyenlő feltételeket teremtsenek a fizikai összecsapások során, megalkották a súlycsoport rendszert.

2. Alapszabály, hogy a férfiakat és a nőket külön kategóriákba sorolják és férfiak csak férfiakkal, nők pedig csak nőkkel versenyeznek.

3. Az Olimpiai Játékokon alkalmazott súlycsoportokról a nemzetközi Olimpiai Bizottsággal történő egyeztetés során döntenek.

(1 Magyarázat)

Meg nem haladó (... kg-ig): a súlyhatárt úgy határozzák meg, hogy a megadott kg-számtól két helyiértékkel jobbra 0 számjegyek szerepeljenek (századok). Például, 50 kg-ig, az azt jelenti, hogy 50.00 kg-ig, ebbe még az 50.009 kg is belefér, azonban az 50.01 kg már nem és ez utóbbi már diszkvalifikációhoz vezet.

 
Dunaharaszti DH Mudo Sportegyesület, olimpiai WT Taekwondo, Tradicionális koreai Hapkido, harcmûvészet és önvédelem, Teljesítménytúrázás